Arvo Junti

Sündinud 17.04.1953

Haridus

Tartu Ülikool 1976, õigusteadus

Töö

Advokaadibüroo Arvo Junti juhataja, vandeadvokaat alates 1994

Riigikogu liige 1992-1999

Tallinna Linnavolikogu liige 1995

Ülemnõukogu liige 1990-1992

Eesti Kongressi liige  1990-1992

Plaanikomitee (Majandusministeerium) uue õiguse ettevalmistamise osakonna juhataja 1989-1990

Advokatuuri liige alates 1981

Alates 1988 osalemine riikluse taastamise õigusloomes.

Ülemnõukogus ja Riigikogus töötanud komisjonide esimehe, aseesimehe, fraktsiooni esimehena, Riigikogu delegatsiooni juhina, Riigikogu aseesimehena.

Olnud Eestimaa Rahvarinde programmikomitee ning eestseisuse liige.

Tegutsenud õppejõuna Mainori Majandusinstituudis, Audentes-Mainoris, Akadeemias Nord 1990-1995.

Toimetanud konverentside ja seminaride korraldajana, avaldanud artikleid õiguslikel ja poliitilistel teemadel alates 1987, pidanud loenguid õiguspoliitikast, regionaalpoliitikast, riigikaitsest.

Esimeste taastatud spordiorganisatsioonide (sh Jalgpalliliit, Olüpiakomitee) põhidokumentide autor ja koostaja.

Täna lisaks erialasele tegevusele osaleb mitmete mittetulundusühingute, sh Spordiklubi Põhjatäht juhtimisel. 

Omistatud riiklikud autasud Valgeristi orden V järk, Riigivapi teenetemärgi III klass, medal "10 aastat taastatud kaitseväge".

Õigusloome

Eelnõude autorina ning töögruppide juhina algatanud ja ette valmistanud arvukalt õigusaktide eelnõusid,  Eesti Vabariigi  iseseisvusakte, sealhulgas:

-18.05.1989 seadus Kodanike ühenduste kohta

-30.03.1990 otsus Eesti riiklikust staatusest

 -16.05.1990 seadus Eesti valitsemise ajutise korra alustest

-26.06.1990 Immigratsiooniseadus

-19.12.1990 otsus Omandiõiguse järjepidevuse taastamisest 

EST | RUS | ENG